VLT® Refrigeration Drive FC 103

专门用于控制压缩机、泵和风扇,可帮助制冷厂商节省大量能源,同时还能延长组件的服务寿命。

提高 COP(性能系数)

智能功率调节提高了系统稳定性,优化了蒸发器、压缩机和整个制冷系统的体积效率。

制冷术语

制冷术语的使用可实现快速简便的配置。

交流变频器作为标配

速度控制和主电源操作的压缩机组合可实现低磨损和高效率系统的设计。

功率规格

3 x 200-240 V ..............................1.1-45 kW

3 x 400 V................................... 1.1-450 kW

3 x 525-600 V .............................1.1-90 kW

3 x 690 V................................ 0.75-630 kW